classification

grouping of objects into classes

Una classificació és la determinació d'una categoria d'entre un conjunt finit de categories establertes per a un objecte o concepte. Tota classificació és un conveni subjectiu que correspon a un sistema ideològic i cultural. Són exemples de classificació taxonòmica la classificació bibliogràfica, la nomenclatura binomial (per a la classificació biològica) o la classificació mèdica de trastorns i malalties.
Read more or edit on Wikipedia

main subject: classification

2
Feedback
you are offline