filmmaker

creator of a cinematic work

Un cineasta és qualsevol de les persones que treballa profesionalment en la realització d'una pel·lícula com ara un actor, un director de cinema, director de fotografia, guionista, càmera, tècnic de so... És habitual que en l'argot del cinema el nom de cineasta es relaciona directament amb la figura del director, que en si mateixa conté de manera directa o indirecta, més d'una de les professions esmentades anteriorment.
Read more or edit on Wikipedia

you are offline