Norsk Form Honours Award

award for design excellence

Norsk Forms Hederspris deles hvert år ut av Norsk Form «til personer eller institusjoner som har gjort en utmerket innsats for å fremme kvalitet, kunnskap og omdømme innen design og arkitektur». Hedersprisen deles ut av Norsk Forms styre.
Read more or edit on Wikipedia

main subject: Norsk Form Honours Award

0
    you are offline