rock forming minerals

minerals that are major constituents of rocks (mostly silicates)

Скалнообразуващият минерал е минерал, който участва в изграждането на скали. Понякога само един минерал участва в образуването на скала - например: кварцът е единственият минерал в кремъка, но повечето скали са изградени от различни минерали - например: гранитът е съставен главно от фелдшпат, кварц и слюда, както и други минерали в по-малки количества. Минералните кристали могат да бъдат намерени в скалите като ксенолити - чужди кристали, затворени в скалата, но те не са част от състава ѝ, както са диамантите, които могат да бъдат открити в кимберлита.
Read more or edit on Wikipedia

you are offline