high school student

student attending a high-school

Žákem střední školy neboli středoškolákem se stává mladý člověk, který po ukončení základní školní docházky nastoupí na střední školu s maturitou. Populace českých středoškoláků se pohybuje ve věkovém rozmezí přibližně 15-18 let. Termínem střední školství je myšlena širší skupina škol zajišťujících střední vzdělání (zákon č. 561/2004 Sb.). V mezinárodní klasifikaci se uvádí termín vyšší sekundární vzdělání (úroveň ISCED 3).
Read more or edit on Wikipedia

you are offline