Wikimedia Czech Republic

Wikimedia movement chapter in Czech Republic

Wikimedia Česká republika (zkráceně Wikimedia ČR, WMČR, anglicky Wikimedia Czech Republic) je česká nestátní nezisková organizace, spolek zřízený registrací u Ministerstva vnitra ČR dne 6. března 2008. Obecně je označován za českou pobočku americké nadace Wikimedia, de iure má ale status samostatné nezávislé organizace.
Read more or edit on Wikipedia

main subject: Wikimedia Czech Republic

0
you are offline