Museum of Kroměříž

archive organization in Kroměříž, Czechia

Muzeum Kroměřížska je institucí pokračující ve stoleté muzejní tradici ve městě, je přímým pokračovatel Městského muzea v Kroměříži založeného roku 1933. Muzeum Kroměřížska, název získalo roku 1976, bylo muzeem okresním. Ve správě má vedle kroměřížských expozic a objektů zámek v Chropyni se sbírkou zbraní z třicetileté a tureckých válek, soubor lidových staveb v Rymicích, tamní tvrz a větrný mlýn i větrný mlýn u Velkých Těšan. Muzeum pečuje o rozsáhlé sbírky oborů archeologie, historie, národopisu, dějin umění a přírodních věd.
Read more or edit on Wikipedia

main subject: Museum of Kroměříž

0
you are offline