Institutum Historicum Polonicum Romae

organization

Polski Instytut Historyczny w Rzymie – instytucja naukowa istniejąca w Rzymie w latach 1945-2003.
Read more or edit on Wikipedia

main subject: Institutum Historicum Polonicum Romae

0
you are offline