Legionnaire of Legion of Merit

military award of the United States Armed Forces

Legionær av Legion of Merit er fjerde og laveste klasse av den amerikanske militære utmerkelsen av samme navn. Legionærtittelen ble tidligere tildelt både amerikanske og utenlandske statsborgere, men er nå forbeholdt utlendinger.
Read more or edit on Wikipedia

main subject: Legionnaire of Legion of Merit

0
you are offline