Curial

revista

La revista Curial Era un literària clandestina en català publicada a la Universitat de Barcelona que va sorgir al febrer de 1949.
Read more or edit on Wikipedia

main subject:

0
you are offline