crime-comedy film

film genre

Криминалните комедии са филмов жанр, използващ за комедийни цели конвенциите на криминалния жанр.Сюжетите в криминалните комедии включват престъпна дейност, но престъпленията в тях обикновено са неуспешни или са представени в такава светлина, че зрители да се асоциират с престъпниците, а разследващите ги често са глупави или злонамерени. Някои криминални комедии пародират криминалните филми, преобръщайки клишетата на този жанр или представяйки ги с фарсов тон.
Read more or edit on Wikipedia

main subject: crime-comedy film

0
    you are offline