Sijti Jarnge

Sijti Jarnge er et samisk kultur-og utviklingssenter i Hattfjelldal, med arbeidsoppgaver innenfor sørsamisk historie og kultur i Indre Helgeland. Senteret holder kurs og seminar, og utgir bøker. Sten Jønsson er daglig leder. Ideen til senteret oppsto i 1972, og en plan for senteret ble vedtatt i 1976. Byggearbeidene begynte i 1982, etter tegninger av arkitekt Kjell Borgen, Oslo, inspirert av kåte-formen. Senteret ble innviet i 1987. I Hattfjelldal ligger også Gaske-Nøørjen Saemienskovle, Sameskolen for Midt-Norge, etablert i 1951.
Read more or edit on Wikipedia

main subject: Sijti Jarnge

0
you are offline