"Hammer and Sickle" gold medal

distinction en URSS

"Oraq və Çəkic" medalı - Sosialist Əməyi Qəhrəmanının atributu
Read more or edit on Wikipedia

main subject: "Hammer and Sickle" gold medal

0
you are offline