Hermes Comunicacions

grup de comunicació català

Hermes Comunicacions és el primer gran grup de comunicació escrita en català, que compta amb 54.000 exemplars cada dia al carrer i té més de 600.000 lectors a internet. Està presidit per Joaquim Vidal i Perpinyà. El dia 27 de novembre del 2009 Hermes Comunicacions comprà el 100% de les participacions de Corporació Catalana de Comunicació, empresa editora del diari Avui. El dia 8 de gener del 2010 la junta general extraordinària d'accionistes de l'empresa aprovà una ampliació de capital de fins a 5 milions d'euros.Compta amb els diaris El Punt Avui i L'Esportiu, el setmanaris Presència, L'Econòmic i Cultura, les revistes mensuals Catalonia Today i Barçakids i el portal digital d'habitatge El Punt Habitatge. També compta amb el canal El Punt Avui TV. Anteriorment també editava Punt de Festa.
Read more or edit on Wikipedia

main subject:

0
you are offline