Ysgol Y Gorlan

school in Gwynedd, UK

Ysgol gynradd gymunedol naturiol Gymraeg, ym mhentref Tremadog, Gwynedd, ydy Ysgol y Gorlan. Sefydlwyd yr ysgol ym 1859. Mae'n gwasanaethu plant rhwng 3 ac 11 oed o'r pentref a’r ardal gyfagos sef, Golan, Cwmystradllyn, Penmorfa, Treflys a Phrenteg.Y pennaeth presennol yw Mr Rhys Meredydd Glyn, sydd wedi bod yn y swydd ers Rhagfyr 1992. Enillodd yr ysgol y Marc Safon gan yr Asiantaeth Sgiliau Sylfaenol yn 2000. Roedd 102 o ddisgyblion ar y gofrestr yn 2002, yn ogystal a 13 o blant meithrin rhan-amser. Disgrifwyd safon yr addysg yn gyffredinol fel da gan Estyn yn 2002 ac 2008, ac yn dda iawn mewn sawl maes. Arhosodd niferau'r disgyblion yn weddol gyson gyda 106 yn 2008, ac 16 o blant meithrin.Dim ond tua hanner y disgyblion ddaw o gartrefi lle mae'r Gymraeg yn brif iaith, ond gall 80% ohonnynt siarad yr iaith i safon iaith gyntaf.Wedi cwblhau blwyddyn 6 yn y system addysgol, aiff y disgyblion ymlaen i Ysgol Eifionydd, Porthmadog.
Read more or edit on Wikipedia

you are offline