Dutch Birding Association

organization

De Dutch Birding Association (DBA) is een Nederlandse stichting die in 1979 is opgericht. Het heeft als doel het stimuleren van het bestuderen van in het wild levende vogels en het documenteren van bijzondere waarnemingen. De belangrijkste activiteit van de stichting is de uitgave van het tijdschrift Dutch Birding. Daarnaast worden ook via een 0900-nummer actuele waarnemingen beschikbaar gemaakt. Via diverse kanalen worden waarnemingen verzameld. Andere activiteiten zijn de jaarlijkse DBA-vogeldag en de jaarlijkse vogelweek, sinds 1986 elk najaar op Texel, waarbij vogelaars samenkomen om bijzondere vogels te zoeken. Ook worden boeken en cd's uitgegeven. Samen met de Nederlandse Ornithologische Unie (NOU) is de DBA verantwoordelijk voor de Commissie Dwaalgasten Nederlandse Avifauna (CDNA) en de Commissie Systematiek Nederlandse Avifauna (CSNA). De CDNA zorgt voor de beoordeling, archivering en publicatie van zeldzame vogelwaarnemingen in Nederland, de CSNA voor de systematische behandeling van soorten en ondersoorten op de Nederlandse avifaunistische lijst. Waarnemingen kunnen gemeld worden op de website Dutch Avifauna. Alle activiteiten van de DBA zijn vrijwel geheel afhankelijk van vrijwilligers.
Read more or edit on Wikipedia

main subject: Dutch Birding Association

0
you are offline