powestvovanie

literary genre; shorter and less nested than a novel, but not a novella or short story either

Naql (arab.) — a) xalq tomonidan toʻqilgan va avloddan avlodga oʻtib kelayotgan ogʻzaki qikoya, rivoyat, qissa; b) hikoya qilish, bayon qilish; v) maqol maʼnosida. Mas, Yaxshilik qil, daryoga tashla; baliq bilur, baliq bilmasa, xoliqbilur. "Naql" soʻzidan kelib chiqqan noqil, naqlchi shakllari hikoya qiluvchi shaxs maʼnosini anglatadi.
Read more or edit on Wikipedia

main subject: powestvovanie

0
you are offline