Dr. J.P. van Praag-prijs

award in the Netherlands

De Van Praagprijs, voorheen de Dr. J.P. van Praag-prijs is een tweejaarlijkse prijs voor een persoon of organisatie die verdienstelijk is geweest op het terrein van de verwerkelijking van de humanistische levensovertuiging of van de humanisering van de samenleving.
Read more or edit on Wikipedia

main subject: Dr. J.P. van Praag-prijs

0
you are offline