Ysgol Gynradd Cemaes

school in Isle of Anglesey, UK

Ysgol gynradd yng Nghemaes, Môn, yw Ysgol Gynradd Cemaes. Fe'i lleolir yn nhalgylch Ysgol Syr Thomas Jones, sy'n ysgol uwchradd. Richard Holland yw ei phrifathro presennol. Un o gyn-ddisgyblion yr ysgol yw Sonia Edwards awdures Cymraeg.
Read more or edit on Wikipedia

you are offline