Ysgol Gynradd Penysarn

school in Isle of Anglesey, UK

Ysgol gynradd ym Mhenysarn, Môn, yw Ysgol Gynradd Penysarn. Mae yn nhalgylch Ysgol Syr Thomas Jones, sy'n ysgol uwchradd ar gyrion Amlwch, Ynys Môn. Prifathro'r ysgol yw Mr.David Hughes. Mae 95 o ddisgyblion yn mynd yno ac mae hi'n ysgol cyfrwng Cymraeg.Mae yan 5 athro/ awes yno, ac 5 cymhorthydd dosbarth. Staff ategol yn cynnwys 2 cogyddes ac 1 glanhawr.
Read more or edit on Wikipedia

you are offline