Ysgol Corn Hir

school in Isle of Anglesey, UK

Un o ddwy ysgol gynradd yn Llangefni, Môn, yw Ysgol Corn Hir yn nhalgylch Ysgol Gyfun Llangefni. Mae yna 9 o ddosbarthiadau ac un caban y tu allan i’r ysgol. G Rhys Roberts yw ei phrifathro presennol. Mae 221 o ddisgyblion yn mynd yno ac mae hi'n ysgol cyfrwng Cymraeg.Bathodyn yr ysgol yw y llythyren cyntaf o bob gair yn enw'r ysgol, sef YCH.
Read more or edit on Wikipedia

you are offline