Instituto de la Mujer

Organismo de igualdad del gobierno de España

L'Instituto de la Mujer és un organisme autònom depenent des de 2018 del Ministeri de la Presidència, Relacions amb les Corts i Igualtat, a través de la Secretaria d'Estat d'Igualtat. Creat el 24 d'octubre de 1983, en la II legislatura, les seves polítiques, agrupades sota els successius Planes d'Igualtat, han estat sempre encaminades a eliminar les diferències per raons de sexe i a afavorir que les dones no anessin discriminades en la societat. L'Institut va estar adscrit al Ministeri de Cultura fins a 1988, any en el qual va ser adscrit al Ministeri d'Afers Socials, unit al de Treball posteriorment. A partir de 2004 va ser adscrit a la Secretaria General de Polítiques d'Igualtat; des de 2008 va formar part del recentment creat Ministeri d'Igualtat, fins a la seva supressió a l'octubre de 2010; des de llavors va quedar integrat en el Ministeri de Sanitat, Política Social i Igualtat fins que el 2018 Pedro Sánchez el va adscriure al Ministeri de la Presidència, Relacions amb les Corts i Igualtat.Es tracta de l'organisme del Govern central que promou les polítiques d'igualtat entre dones i homes d'àmbit estatal. No obstant això, les polítiques socials es troben a Espanya àmpliament descentralitzades, i cada Comunitat Autònoma posseeix el seu propi Institut de la Dona, que gestiona les polítiques i actuacions d'àmbit regional. La seva finalitat és, d'una banda, promoure i fomentar les condicions que possibilitin la igualtat social de tots dos sexes i, per un altre, la participació de la dona en la vida política, cultural, econòmica i social.
Read more or edit on Wikipedia

main subject: Instituto de la Mujer

0
you are offline