האגודה לטיפוח חברה ותרבות

אגודה לשימור מורשת יהודי תימן

האגודה לטיפוח חברה ותרבות היא אגודה הפועלת לשימור, תיעוד, טיפוח והנצחת מורשת יהודי תימן, אשר נוסדה בשנת 1970. מרכז האגודה נמצא בנתניה, שם גם הקימה מוזיאון.
Read more or edit on Wikipedia

main subject: האגודה לטיפוח חברה ותרבות

0
you are offline