Cabildo Insular de Gran Canaria

governing body of the island of Gran Canaria

El Cabildo de Gran Canària és l'òrgan de govern d'aquesta illa espanyola. Com tots els cabildos, es va crear conforme a la Llei de Cabildos de 1912. És una forma governativa i administrativa pròpia de les Illes Canàries, que a més de les funcions de govern insular presta serveis i exerceix competències pròpies de la Comunitat Autònoma canària. Des de juliol de 2007, el Cabildo de Gran Canària està presidit per José Miguel Pérez García, del Partit Socialista Obrer Espanyol (PSOE).
Read more or edit on Wikipedia

main subject: Cabildo Insular de Gran Canaria

0
you are offline