Subject

Stolica – tygodnik ilustrowany założony w 1946 w Warszawie, zajmujący się tematyką warszawską, pierwszy na świecie tygodnik poświęcony jednemu miastu. W latach 1951–1952 pismo ukazywało się jako dwutygodnik. Obecnie wydawane jako miesięcznik. Archiwalne numery „Stolicy” stanowią bogate źródło informacji o Warszawie drugiej połowy XX wieku, jej mieszkańcach, historii, zabytkach i kulturze. Source: Wikipedia (pl)

Works about Stolica

There is nothing here

Subject - wd:Q9345959

Welcome to Inventaire

the library of your friends and communities
learn more
you are offline