Faculty of Architecture, Wrocław University of Technology

wydział Politechniki Wrocławskiej

Wydział Architektury (W-1) Politechniki Wrocławskiej – jednostka naukowo-dydaktyczna (jeden z 13 wydziałów) Politechniki Wrocławskiej, która powstała w 1949. Działalność naukowo-dydaktyczna w dziedzinie architektury została zapoczątkowana już w 1945 roku w ramach Wydziału Budownictwa. Katedry uruchomione na tym wydziale w 1946 roku zostały połączone w dwa oddziały: Architektury oraz Inżynierii Lądowej. 1 września 1949 Oddział Architektury został przekształcony w samodzielny Wydział Architektury. Według Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego wydział posiada kategorię "B". Wydział zatrudnia 123 nauczycieli akademickich, w tym: 9 z tytułem naukowym profesora 16 ze stopniem naukowym doktora habilitowanego 98 ze stopniem naukowym doktora
Read more or edit on Wikipedia

main subject: Faculty of Architecture, Wrocław University of Technology

0
    you are offline