Łódzkie Towarzystwo Naukowe

Łódzkie Towarzystwo Naukowe (ŁTN) – stowarzyszenie naukowe działające w Łodzi od 1936 r. (do 1946 r. pod nazwą Towarzystwo Przyjaciół Nauk w Łodzi).
Read more or edit on Wikipedia

main subject: Łódzkie Towarzystwo Naukowe

0
you are offline