Publisher

Hjalmarson & Högberg Bokförlag

publishing house in Sweden

Hjalmarson & Högberg bokförlag är ett svenskt bokförlag, som grundades 1997. Förlaget ger ut romaner och fackböcker inom främst samhälle, politik och historia.
Read more or edit on Wikipedia

Collections

0

    Editions

    0

Welcome to Inventaire

the library of your friends and communities
learn more
you are offline