Author

Björn Larsson cover

photo credits: Wikimedia Commons

Björn Larsson

Swedish writer, Professor Emeritus, French Studies, Centre for Languages and Literature, Lund University

1953   -  

genre: novel, crime novel, short story, essay
country of citizenship: Sweden
languages spoken, written or signed: Swedish
occupation: writer, professor
award received: Prix Médicis étranger, Tegnérpriset
www.sol.lu.se/person/BjornLarsson

Björn Larsson född 1953 i Jönköping, är en svensk författare och professor i franska vid Lunds universitet. Förutom skönlitteratur har han publicerat en rad vetenskapliga texter, läroböcker, ämnesartiklar, samt verkat som översättare. Larsson är också en av initiativtagarna till Lunds universitets författarskola. Hans internationella genombrott kom med romanen Long John Silver – Den äventyrliga och sannfärdiga berättelsen om mitt liv och leverne som lyckoriddare och mänsklighetens fiende, en skönlitterär fördjupning av Robert Louis Stevensons roman Skattkammarön. Speciellt framgångsrik har Larsson varit i Frankrike, Italien och Tyskland. Essän Besoin de liberté skrev Larsson på franska. Ett ofta återkommande seglingstema i Larssons böcker speglar hans eget privata intresse för hav och segling. Under en tid bodde han också ombord på sin dåvarande segelbåt Rustica. Idag bor Larsson på land men nära havet i Gilleleje i Danmark.
Read more or edit on Wikipedia

Series

0

  Works

  10

  Welcome to Inventaire

  the library of your friends and communities
  learn more
  you are offline