Work

De gecroonde leersse

wd:Q1811110

De Verheerlijckte Schoenlappers of De gecroonde leersse. Tot een vastenavont-spel toneelgewijs opgestelt is een toneelstuk van Michiel de Swaen uit 1687. Het vormt een van de hoogtepunten van de Vlaamse barokliteratuur en is het bekendste literaire werk uit Frans-Vlaanderen. In 1687 was de Swaen uitgeroepen tot prins van de rederijkerskamer Sint-Michiel te Duinkerke, wier motto „Verblijdt U in den tijdt” luidde en die een karsouw in haar banier droeg. De Swaen schreef zijn blijspel ter gelegenheid van Vastenavond, toen het werd opgevoerd „op de saele van Rhetorica binnen Duynkercke in den vasten-avont-tijdt des jaers 1688”. Als stof diende een toentertijd welbekend verhaal over keizer Karel V, dat de dichter aanvulde met een liefdesgeschiedenis. De combinatie van deze twee verhaallijnen verleent het stuk een amusante afwisseling. De gecroonde Leersse is tot in de twintigste eeuw onderdeel van het standaardrepertoire van talloze theatergezelschappen gebleven, en dit zowel in Vlaanderen als Nederland. De tekst is voor het grootste gedeelte in jambische hexameter met rijm opgesteld. Het verhaal speelt zich in Brussel af.
Read more or edit on Wikipedia

Public

nothing here

editions

  • no edition found
add
add an edition without an ISBN

Welcome to Inventaire

the library of your friends and communities
learn more
you are offline