Author

Eilir Jones

acteur

1963   -  

occupation: actor

Mae Eilir Jones (ganwyd 26 Gorffennaf 1963) yn ddigrifwr, awdur a pherfformiwr o Gymro, a fagwyd ym Mlaenau Ffestiniog, yn Nhywyn, Gwynedd, Y Drenewydd a Dinas Mawddwy; gweinidog ac awdur oedd ei dad. Mae'n adnabyddus am greu cymeriadau gwirion ar lwyfan, sgrin a radio, fel y "Ffarmwr Ffowc", cymeriad ffraeth a gwledig ei dafod. Sgwennodd Eilir y gyfrol Dyddiadur Ffarmwr Ffowc a gyhoeddwyd gan Wasg y Lolfa. a Meddyliau Eilir hefyd gan Wasg y Lolfa Sgwennodd "Un Fach Flewog", "Bwletîn" a "Torri Calon" ar gyfer Radio Cymru a rhaglenni comedi Bwletin a Naw Tan Naw ar gyfer S4C. Gyda Theatr Bara Caws, perfformiodd "Un Fach Flewog", "Caffi Basra" a "Dal i Bwmpio".Cafodd ei addysg yn Ysgol Uwchradd Tywyn, Gwynedd ac yna yn Ysgol y Gader, Dolgellau cyn gweithio fel nyrs seicatryddol yn Ysbyty Gogledd Cymru yn Ninbych. Yn 2013 roedd yn byw yn Llansannan ac roedd ganddo ddau o blant.
Read more or edit on Wikipedia

Series

0

  Works

  3

  Welcome to Inventaire

  the library of your friends and communities
  learn more
  you are offline