Work

Svetinja

wd:Q20524505

Drama Franceta Papeža Svetinja je bila objavljena v reviji Meddobje leta 1995. Zgodba se odvija v dveh časovnih obdobjih. Najprej sledimo dogajanju na začetku maja 1945, nato pa spremljamo dogodke 45 let kasneje v Buenos Airesu.
Read more or edit on Wikipedia

language: Slovene
date of publication: 1995

Public

nothing here

editions

  • no edition found
add
add an edition without an ISBN

Welcome to Inventaire

the library of your friends and communities
learn more
you are offline