Work

Bishop Burgess and his world : culture, religion and society in Britain, Europe and North America in the eighteenth and nineteenth centuries

wd:Q20583017

Llyfr ar grefydd, diwylliant a hanes (drwy gyfrwng y Saesneg) gan Nigel Yates yw Bishop Burgess and his World: Culture, Religion and Society in Britain, Europe and North America in the Eighteenth and Nineteenth Centuries a gyhoeddwyd yng Nghymru gan Gwasg Prifysgol Cymru yn 2007. Yn 2014 roedd y gyfrol mewn print. Awdur ac athronydd Saesneg oedd Esgob Burgess a ddaeth yn esgob Tyddewi, ac a noddodd Prifysgol Llanbedr Pont Steffan yn hael. Mae'r gyfrol yn casglu ynghyd draethodau sy'n defnyddio bywyd yr Esgob Burgess fel man cychwyn i ddarganfod y cysylltiadau rhwng diwylliannau academaidd, crefyddol a chymdeithasol gwledydd Prydain, Ewrop a gogledd America yn y 18fed a'r 19g.
Read more or edit on Wikipedia

original title: Bishop Burgess and his world : culture, religion and society in Britain, Europe and North America in the eighteenth and nineteenth centuries

Public
nothing here

editions

  • no edition found
add
add an edition without an ISBN

Welcome to Inventaire

the library of your friends and communities
learn more
you are offline