Work

Care and treatment of the mentally ill in North Wales 1800-2000

wd:Q20587661

Cyfrol ac astudiaeth Saesneg gan Pamela Michael yw Care and Treatment of the Mentally Ill in North Wales, 1800-2000 a gyhoeddwyd gan Gwasg Prifysgol Cymru yn 2003. Yn 2014 roedd y gyfrol mewn print.Astudiaeth fanwl o hanes gwallgofdy Dinbych o adeg ei sefydlu ym 1848 hyd at ei gau ym 1995. Mae'r dadansoddiad o wasanaeth y sefydliad a'r newidiadau mewn cymdeithas yn cynnig arolwg newydd ar hanes diwylliannol Cymru.
Read more or edit on Wikipedia

original title: Care and treatment of the mentally ill in North Wales 1800-2000
language: English
narrative location: History

Public

nothing here

Editions

  • no edition found
add an edition without an ISBN

Welcome to Inventaire

the library of your friends and communities
learn more
you are offline