Publisher

CLE international cover

photo credits: Wikimedia Commons

CLE international

French publisher

CLE International és una editorial creada l'any 1973, especialitzada en l'aprenentatge del francès. Publica cap a un centenar de títols anualment. Els seus competidors directes principals són Hachette FLE i Didier FLE. Des del 2001 CLE International és també editorial de la revista Fédération Internationale des Professeurs de Français (federació internacional de professors de francès en català ).
Read more or edit on Wikipedia

Collections

0

    Editions

    0

Welcome to Inventaire

the library of your friends and communities
learn more
you are offline