Work

Le Valet de Sade

wd:Q3228006

Latours katalog er en roman av den norske forfatteren Nikolaj Frobenius, utgitt i 1996. Romanens hovedperson er Latour , en person som skal ha levd, og virket som Marki de Sades tjener. Lite eller intet er imidlertid kjent om Latours liv, og dette er følgelig fiksjon fra forfatterens side.Latour er unnfanget ved en voldtekt, og vokste opp med en stygg og forhatt mor. Han er selv også stygg, og dertil født uten evne til å føle smerte. Anmelderen Øystein Rottem skrev at forfatteren ved dette lar ham «tjene som et overdimensjonert og grotesk symbol på den ufølsomhet overfor menneskelige lidelser som romanen tematiserer».Boken har vært nominert til den internasjonale Aristeion-prisen, og ble i en Dagbladet-serie sommeren 2006 kåret til en av de 25 beste romanene fra de siste 25 år.
Read more or edit on Wikipedia

language: Norwegian
date of publication: 1996
genre: novel

Public

nothing here

editions

  • no edition found
add
add an edition without an ISBN

Welcome to Inventaire

the library of your friends and communities
learn more
you are offline