Work

Academica (Cicero)

wd:Q3603895

Academica (o Academici libri) (en català: les Acadèmiques) és una obra filosòfica, en forma de diàleg socràtic, escrita per Marc Tul·li Ciceró l’any 45 aC., sobre epistemologia, la teoria del coneixement, a través de les doctrines d’Antíoc d’Ascaló, Arcesilau i Carnèades. Segons les cartes de Ciceró a Àtic hauria estat escrita immediatament després dels perduts Consolatio i Hortensius i abans de De finibus.
Read more or edit on Wikipedia

Public
nothing here

editions

  • no edition found
add
add an edition without an ISBN

Welcome to Inventaire

the library of your friends and communities
learn more
Feedback
you are offline