Work

Reappraisals: Reflections on the Forgotten Twentieth Century cover

Reappraisals: Reflections on the Forgotten Twentieth Century

wd:Q42297288

Reappraisals: Reflections on the Forgotten Twentieth Century is een boek dat geschreven is door historicus, essayist, schrijver en hoogleraar Tony Judt. Het boek werd voor het eerst gepubliceerd in 2008 en is een bundel essays en boekrecensies die Judt geschreven heeft tussen 1994 en 2006. Het werk bestaat uit 23 hoofdstukken, met elk een eigen thema, vaak verbonden aan een persoon, zoals de hoofdstukken over Hannah Arendt en het kwaad of Henry Kissinger en het Amerikaanse buitenlandbeleid. Samen omvatten de essays en recensies ‘een brede variëteit aan onderwerpen’, die de ontwikkelingen van de twintigste eeuw die Judt essentieel vindt, beschrijven.
Read more or edit on Wikipedia

original title: Reappraisals
subtitle: Reflections on the Forgotten Twentieth Century
language: English
date of publication: 2008
main subject: 20th century

editions

add
add an edition without an ISBN

Welcome to Inventaire

the library of your friends and communities
learn more
you are offline