Work

O mesón dos ermos cover

photo credits: Wikimedia Commons

O mesón dos ermos

wd:Q47046791

O mesón dos ermos é unha novela en lingua galega de Ramón Otero Pedrayo, publicada en 1936.
Read more or edit on Wikipedia

original title: O mesón dos ermos
language: Galician
date of publication: 1936
genre: novel
narrative location: Galicia

Public

nothing here

editions

  • no edition found
add
add an edition without an ISBN

Welcome to Inventaire

the library of your friends and communities
learn more
you are offline