Author

Ragnhild Boström

svensk konst- och kulturhistoriker

1917   -   2016

country of citizenship: Sweden
occupation: art historian
award received: honorary degree

Ragnhild Boström, född 1 november 1917 i Jönköping, död 18 augusti 2016 i Köpingsvik, var en svensk konst- och kulturhistoriker. Hon var dotter till advokaten Ragnar Strömbom och hans hustru telegrafkommissarien Märta Strömbom, född Öberg, och brorsdotter till konsthistorikern Sixten Strömbom (1888–1983). Hon gifte sig 1945 med intendenten vid Nationalmuseum fil. lic Kjell Boström (född 21 juli 1921, död 21 juli 1953), som inte långt före sin doktorsdisputation avled i polioepidemin. Hon var bosatt i Stockholm och under sommarhalvåret i Köpingsvik på Öland. Ragnhild Boström bedrev konsthistoriska studier vid Stockholms högskola från 1937 och var elev till professor Johnny Roosval. Hon blev filosofie licentiat i konsthistoria 1946 med en avhandling om "Olaus Magnus illustrationer". Därefter innehade hon till sin pensionering 1983 en central roll i forskningsföretaget Sveriges Kyrkor, konsthistoriskt inventarium, för vilket hon utfört sina första uppdrag 1940. Från 1976 var hon förste antikvarie vid Riksantikvarieämbetet. Hon var den främsta kännaren av byggnads- och konsthistorien örande Ölands kyrkor och har i bokverket Sveriges Kyrkor, från 1966 till 2011 publicerat grundläggande och omfattande vetenskapliga beskrivningar av ett stort antal av dem. En bibliografi över Boströms tryckta skrifter 1942–1997 är utgiven som bilaga i Sveriges kyrkor volym 222 (1997). Ragnhild Boström blev filosofie hedersdoktor vid Stockholms universitet 1984. Hon var korresponderande ledamot av Kungl. Vitterhetsakademien och hedersledamot av Kalmar nation i Uppsala. Hon tilldelades Vitterhetsakademiens Gustaf Adolfsmedalj och Svenska fornminnesföreningens Oscar Monteliusmedalj 2003, Borgholms kommuns kulturpris 2009 och utsågs till Årets ölänning 2009.
Read more or edit on Wikipedia

works

16

Ölands medeltida kapell

boek van Ragnhild Boström

author: Ragnhild Boström

2011

Köpings kyrkor : Slättbo härad, Öland

book about Swedish churches available at RAÄ

author: Ragnhild Boström

1977

Vickleby kyrka : Algutsrums härad, Öland

book about Swedish churches available at RAÄ

author: Ragnhild Boström

1983

Böda och S:t Olof : Åkers härad, Öland band 1:2

book about Swedish churches available at RAÄ

author: Ragnhild Boström

1968

Långlöts kyrkor

book about Swedish churches available at RAÄ

author: Ragnhild Boström

1973

Persnäs kyrkor.

book about Swedish churches available at RAÄ

author: Ragnhild Boström

1970

Bredsättra kyrkor, Runstens härad, Öland

book about Swedish churches available at RAÄ

author: Ragnhild Boström

1980

Gärdslösa kyrka : Runstens härad, Öland

book about Swedish churches available at RAÄ

author: Ragnhild Boström

1978

Runstens kyrkor : Runstens härad, Öland

book about Swedish churches available at RAÄ

author: Ragnhild Boström

1982

Löt och Egby

book about Swedish churches available at RAÄ

author: Ragnhild Boström

1975

articles

7

Anteckningar om Köpingsvik och Ölands kyrkor ( 2007 )

redactioneel artikel in Fornvännen

author: Ragnhild Boström

Några romanska sakristior på Öland ( 1971 )

redactioneel artikel in Fornvännen

author: Ragnhild Boström

Petrus Törnewall och Ölands kyrkor ( 1959 )

redactioneel artikel in Fornvännen

author: Ragnhild Boström

Köping och Föra : två givande kyrkorestaureringar på Öland ( 1955 )

redactioneel artikel in Fornvännen

author: Ragnhild Boström

Birgittakulten i Sikavarp på Öland : kort meddelande ( 2004 )

redactioneel artikel in Fornvännen

author: Ragnhild Boström

Welcome to Inventaire

the library of your friends and communities
learn more
you are offline