Work

Humoreski z teki Worszyłły

wd:Q9294958

Humoreski z teki Worszyłły – zbiór nowel Henryka Sienkiewicza, składający się z dwóch utworów zatytułowanych Nikt nie jest prorokiem między swymi oraz Dwie drogi. Humoreski... ukazały się po raz pierwszy w 1872. Uchodzą za klasyczny przykład piśmiennictwa tendencyjnego. Sam autor wstydził się później tego dzieła i nie chciał nawet go włączyć do zbiorowej edycji swoich Pism. Wznowienie tej noweli ukazało się w 1901.
Read more or edit on Wikipedia

date of publication: 1872

Ebooks: on Wikisource

Public
nothing here

editions

  • no edition found
add
add an edition without an ISBN

Welcome to Inventaire

the library of your friends and communities
learn more
Feedback
you are offline