Author

Jiří M. Havlík

Narozen 2. 12. 1979 v Praze. Mgr., bohemista a historik, publikace z oboru. Zabývá se církevními dějinami raného novověku.

1979   -  

occupation: bohemista, historian

Narozen 2. 12. 1979 v Praze. Mgr., bohemista a historik, publikace z oboru. Zabývá se církevními dějinami raného novověku.

Welcome to Inventaire

the library of your friends and communities
learn more
you are offline