Bokförlaget Prisma

före detta bokförlag

Bokförlaget Prisma, svenskt bokförlag som numera ingår i Norstedts Förlagsgrupp. Tidigare gav Prisma ut lexikon och ordböcker på en mängd olika språk, men den verksamheten har upphört. Inom koncernen ges ordböcker ut av Norstedts Akademiska Förlag, inklusive de ordböcker som har "Prismas" i titeln. Förlaget gav 1960–1974 ut en mängd böcker i Prisma-serien. En mångårig medarbetare (sedan 1959) var Gösta Åberg, som 1972-1979 var förlagets verkställande direktör.
Read more or edit on Wikipedia

main subject: Bokförlaget Prisma

0
you are offline