Nông

Chinese family name

Nông là một họ của người châu Á. Họ này có mặt ở Việt Nam và Trung Quốc (chữ Hán: 农/農, cũng viết 依, bính âm: Nóng). Trong danh sách Bách gia tính họ này xếp thứ 320. Ở Việt Nam đa phần người mang họ Nông/Nùng thuộc dân tộc Tày.
Read more or edit on Wikipedia

main subject: Nông

0
you are offline