Work

Duizend en eenige hoofdstukken over specialiteiten

wd:Q1924403

Duizend en eenige hoofdstukken over specialiteiten is een satirische verhandeling van Multatuli uit 1871 die waarschuwt tegen het gevaar van het specialistendom. Het is een van de geestigste werken van Multatuli.
Read more or edit on Wikipedia

Public
nothing here

editions

  • no edition found
add
add an edition without an ISBN

Welcome to Inventaire

the library of your friends and communities
learn more
you are offline